• slider image 158
:::
檔案名稱
日期 大小 人氣
folder107.7.20導師分配表 1檔案 908
folder107.7.19編班結果 1檔案 1163
folder大勇學區 2檔案 1381
轉入申請表10704.doc
2018-07-13 15:37:27 48.5 KB 200
上放學時間暨接送區示意圖.pdf
2018-07-13 15:44:20 70.5 KB 211
新生在校用餐說明.pdf
2018-07-13 15:44:40 90 KB 222
路隊編排調查表
2019-04-09 08:44:54 312.3 KB 44
108學年度新生入學通知單
2019-04-02 10:39:55 95.8 KB 89
本校108學年度一年級新生報到事宜
2019-04-02 10:43:08 33.5 KB 89
臺中市公立國民中小學新生分發及入學實施要點1030708.docx
2018-07-13 15:46:38 19.6 KB 195
臺中市強迫入學委員會設置要點100.4.15.pdf
2018-07-13 15:46:47 98.5 KB 136
108學年度小一新生入學相關資訊暨注意事項
2019-04-02 10:21:07 16.9 KB 90
愛心志工招募調查表
2019-04-09 08:45:49 415.7 KB 40
含氟漱口水家長同意書
2019-04-09 08:46:58 323.9 KB 45
課後照顧班報名表
2019-04-09 08:48:29 486.3 KB 53
大勇國小緊急連絡電話調查表
2019-04-09 08:49:40 320.7 KB 46
輔導紀錄表
2019-04-09 08:51:04 656.4 KB 43
108學年度新生入學報到資料一覽
2019-04-09 08:52:02 384.2 KB 79
108新生家長手冊
2019-04-09 15:50:15 6 MB 66
:::
QR Code